Nr. crt. Nume  Prenume Categoria de personalFuncția
1ANDONECRISTINELDidacticDirector – Profesor religie ortodoxă
2ANGHELIRINADidacticProfesor limba și literatura germană
3ANGHELMARIANADidacticProfesor invatamant primar
4ARMEANUANCADidacticInstitutor invatamant primar
5BANCIUALEXANDRU SORINDidacticProfesor invatamant primar
6BRÂNCUȘIVALENTINDidacticProfesor educație fizică
7BERCEA-ROTTLUCIA – STELADidacticProfesor invatamant primar
8CALCIU CĂTIOARA ANA MARIADidacticProfesor invatamant primar
9CONSTANTINEMILIADidacticInvatator
10DANALINA – MARIADidacticProfesor matematică
11DRĂGOIANA – MARIADidacticProfesor religie ortodoxă
12DUMITRACHELACRAMIOARA AFRODITADidacticProfesor limba și literatura română
13FILOTEANUMIHAELA – LUMINIȚADidacticProfesor educație plastică
14FLORESCU OROLESDidacticProfesor educație fizică
15GHIORGHE VIOLETA – MARILENADidacticProfesor invatamant primar
16GRIGORE MIHAELA – IULIANADidacticProfesor geografie
17IONESCUCRISTIANADidacticInvatator
18IVANPETRADidacticProfesor educație tehnologică
19LUPULESCUFELIXDidacticProfesor biologie
20MARCUALINA – IONELADidacticProfesor invatamant primar
21MLADENOVICIMIHAELADidacticProfesor limba engleză
22ONUȚUFLORIN – CONSTANTINDidacticProfesor istorie
23PANCIUVALENTINA – ANDREEADidacticProfesor limba și literatura română
24PAVALOIUANIELADidacticProfesor educație plastică
25PECOUELENA – DANIELA DidacticProfesor limba engleză
26POPESCULAURADidacticProfesor invatamant primar
27POTORACSILVIADidacticProfesor invatamant primar
28PREDOICATALINADidacticProfesor matematică
29PUFUERFILYDidacticInvatator
30RADUCANUFLORENTINADidacticProfesor invatamant primar
31SANDUIOANADidacticInvatator
32SAVINIULIADidacticDirector adjunct -Profesor educație muzicală
33STĂNESCUANDREEA – CRISTIANADidacticProfesor matematică
34TRIFANLUMINIȚADidacticProfesor invatamant primar
35TUDORGEORGETADidacticProfesor fizică – chimie
36TUDORACHECRISTINA – DANADidacticProfesor limba franceză
37VĂCARUVIOLETADidacticProfesor limba franceză
38VIȘANVIORICADidacticProfesor geografie
39VLAICUANCA – ROXANADidacticProfesor invatamant primar
40VODIȚĂ DANIELA – EUGENIADidacticProfesor limba și literatura română
41CHERCIUMANUELADidacticProfesor invatamant primar
42IONESCU MARIA – CRISTINADidacticProfesor invatamant primar
43MITRICOAIA MARIANADidacticProfesor invatamant primar
44DASCĂLUVASILE – GABRIELDidacticProfesor geografie
45NEGOIȚĂPAULDidacticProfesor religie ortodoxă
46GRIGORESCUMARIUSDidacticProfesor fizică
47GÎJIUDALIADidacticProfesor istorie
48CHIVUHARITINADidacticProfesor chimie
49ILIECORINA – GABRIELADidacticProfesor educație fizică
50IRIMIEALAURA – MIHAELADidacticProfesor cultură civică
51BĂNCILĂ ADRIANDidacticProfesor educație fizică