Istoric

Şcoala Gimnazială „Elena Văcărescu” – scurt istoric

 • Şcoala nr.186 s-a înfiinţat în anul 1967 şi funcţionează de atunci ca unitate de învăţământ în subordinea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. De la înfiinţare, limba franceză este prima limbă modernă de predare-învăţare;
 • 1991 – s-au constituit clase cu predare intensivă a limbii franceze;
 • 1992 – s-a iniţiat parteneriatul cu Colegiul francez “Perrot d’Ablancourt” din Châlons en Champagne-Franţa;
 • 1993 – a apărut revista bilingvă a şcolii „Pas à Pas” (română şi franceză);
 • 1994 – Şcoala nr. 186 a primit numele poetei de limba franceză Elena Văcărescu, astfel încât 21 Mai devine ziua şcolii;
 • 1994 – s-a iniţiat parteneriatul cu Colegiul francez “Jeanne d’Arc” din Limoges-Franţa;
 • 1997 – s-a înlocuit a doua limbă modernă, limba germană cu limba engleză, conform adresei ISMB nr.6882/29.09.1997;
 • 2002 – s-a constituit prima clasă de învăţământ alternativ Waldorf;
 • 2004 – s-a iniţiat un nou parteneriat cu Colegiul “Jean Moulin” din St. Memmie-Franţa;
 • 2006 – s-a derulat prima etapă a schimbului şcolar cu Şcoala Waldorf din Bochum-Germania
 • 2007 – s-au desprins 5 clase din alternativa Waldorf (constituirea Şcolii “Ita Wegman”), Şcoala cu clasele I – VIII nr. 186 “Elena Văcărescu” a rămas să se dezvolte cu clase din învăţământul tradiţional